Category Archive For: Quotes

Sahar Dehghan

رﻗﺺ اﻳراﻧﻰ

برای روز جهانی رقص (29 آوریل): «چو گلهای سپید صبحگاهی در آغوش سیاهی شكوفا شو. به پا برخیز و پیراهن رها كن؛ گره از گیسوان خفته وا كن. فریبا شو؛ ...

Read More

درﺑﺎره ﻧوﺷﺘﻪﻫﺎﻳم

پرسش: چرا درباره خودم می‌نويسم؟ پاسخ: اجازه بدهيد اين پرسش را با نقل قولی از صادق هدايت که وصف‌الحال خود می‌بينم پاسخ دهم. شايد نوشته زير از نظر برخی خوانندگان ...

Read More